Email: info@aroniazpajera.sk

Mobil: +421 903 706 092

Naša prevádzka

RELAS – Lomy, s. r. o.
So sídlom Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza, Slovensko
IČO: 36766747
IČ DPH: SK 2022377434
Zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo 17740/R
BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN: SK55 1100 0000 0026 2705 1193
Tatra banka, a.s.

REKLAMÁCIE A VRÁTENIE TOVARU:

Relas – Lomy, s. r. o.
Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza, Slovensko
reklamacie@aroniazpajera.sk

ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín,
Odbor výkonu dozoru,
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
tn@soi.sk