Email: info@aroniazpajera.sk

Mobil: +421 903 706 092

Naša prevádzka

Agro PAJER s.r.o.
So sídlom Štúrova 24, 92101, Piešťany, Slovensko
IČO: 56 123 485
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo 17740/R
BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN: SK2811000000002947167005
Tatra banka, a.s.

REKLAMÁCIE A VRÁTENIE TOVARU:

Agro PAJER s.r.o.
Štúrova 24, 92101, Piešťany, Slovensko
reklamacie@aroniazpajera.sk

ORGÁN DOZORU: